మల్లెపూలు.కాం : తెలుగు నవలలు, పుస్తకాలూ, పత్రికలు ఒకే చోట

mallepoolu.com telugu literature download site.

mallepoolu.com telugu literature download site.

నేను తెలుగు డిటెక్టివ్ నవలలు వ్రాసే మధు బాబు అనుకొని చాల మంది మిత్రులు ఈమెయిలు చేస్తున్నారు. ఈరోజు నేను ఈ మల్లెపూలు.కం చూసాను. తెలుగు నవల ప్రియులకు ఇది ఒక మంచి సైట్ అనిపించింది. వీరికి కాపీ రైట్ వుందో లేదో నాకు తెలీదు. అది మీ విజ్ఞత కే వదిలేస్తున్నాను.

About the Author

Leave a Reply